Porovnání vsakovacích objektů

Tímto článkem bychom rádi porovnali vsakovací bloky a vsakovací tunely, neboť vsakování bývá v rámci nakládání s dešťovou vodou nejčastějším požadavkem stavebního úřadu. Dříve byly hojně využívány trativody (štěrková lože zásobená drenážním potrubím), dnes jsou stále více využívány vsakovací objekty, jakými jsou například již zmíněné vsakovací tunely a bloky, které mají až trojnásobnou akumulační schopnost v porovnání se štěrkem. Vsakovací objekty jsou taktéž hojně využívány jako přepad k podzemním nádržím na dešťovou vodu.

Proto jsme si pro vás připravili srovnávací tabulku, ve které se dozvíte potřebné informace, které vám mohou pomoci při pořizování vsakovacích objektů. Pod srovnávací tabulkou jsme si k jednotlivým vsakovacím objektům připravili několik dalších užitečných informací. Pokud budete mít po přečtení tohoto článku otázky, navštivte náš e-shop a vyberte kategorii vsakovací moduly nebo nás neváhejte kontaktovat! Rádi vám dotazy zodpovíme.

Při instalaci vždy dodržujte instrukce dle montážního návodu, aby bylo vše v pořádku a vsak mohl být dlouhodobě funkční.

Typ vsakovacího objektu Vsakovací blok RainBloc CompactVsakovací blok
Rainbloc Compact 300 l
Vsakovací blok EcoBloc InspectVsakovací blok
Ecobloc Inspect 205 l
Vsakovací tunel GarantiaVsakovací tunel
Garantia 300 l
Vsakovací tunel Garantia TwinVsakovací tunel
Garantia Twin 600 l
Rozměry d/š/v 120/60/42 cm 80/80/32 cm 120/80/51 cm 120/80/102 cm
Hmotnost 17 kg 8 kg 11 kg 22 kg
Objem 300 l 205 l 300 l 600 l
Čistý objem 287 l 195 l 300 l 600 l
Napojení potrubí max. DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Obsyp Štěrk 8/16 Štěrk 8/16 Štěrk 8/16 Štěrk 8/16
Pojízdný do 60 t do 60 t do 60 t do 3,5 t
Nutnost geotextilie ano ano ano ano
Cena modulu (těla) s DPH 1969 Kč 1258 Kč 1451 Kč 2941 Kč
Cena na m3 čistého objemu s DPH 6,86 Kč 6,45 Kč 4,84 Kč 4,90 Kč

Vsakovací blok Rainbloc Compact 300 l

Vsakovací blok RainBloc Compact

Bloky Rainbloc Compact je možné instalovat do objektů různých tvarů a objemů. Pokud je podloží hůře propustné, je vhodné instalovat pouze jednu vrstvu bloků, co nejvíce do plochy. Pro propustnější podloží je možné objem poskládat do více vrstev. Vsakovací objekt je třeba obsypat štěrkem, ideálně frakce 8/16. Pod a nad objekt stačí 100 mm, po obvodu 200 mm silná vrstva. Vsakovací bloky je třeba zabalit do geotextilie ze všech stran, včetně dna. Jednotlivé vrstvy jsou propojeny ve vertikálním směru pomocí středících kolíků, které jsou již vloženy do jednotlivých balení bloků. Pro horizontální propojení je nutné použít spojky pro horizontální spojení Ecobloc. Bloky nabízejí okamžitou akumulační schopnost díky napojení potrubí přímo do bloku (max. DN 200).

Vsakovací blok Ecobloc Inspect

Vsakovací blok EcoBloc Inspect

Vsakovací blok Ecobloc Inspect je vyroben ze 100% recyklovatelného polypropylenu. Jejich konstrukce zvládá při dodržení předepsaného krytí zeminou pojezd i 60tunovými nákladními auty. Ecobloc Inspect je hojně využíván k větším vsakovacím objektům, do kterých teče voda z velkých ploch, jako například z parkoviště nebo ze střechy haly či obchodního domu. Umožňují snadné čištění díky průchodnosti těla bloku v délce celého objektu. Bloky je možné skládat do různých tvarů a objemů. Pro jednu vrstvu bloků 205 l je třeba stejný počet podkladových desek jako bloků. Při instalaci do více vrstev potřebujete podkladové desky jen pro spodní vrstvu, další vrstvy bloků se již instalují bez podkladových desek. Tělo bloku disponuje již dvěma boky z výroby, jeden pár koncových desek v průchozím směru je nutné dokoupit. Stejně tak je nutné dokoupit podkladovou desku. Vsakovací objekt z bloků se komplet obaluje do geotextilie, pomůžete tím k zabránění pronikání nečistot. Bloky je vhodné obsypat štěrkem frakce 8/16. Při dodržení podmínek instalace garantujeme životnost 50 let.

Vsakovací tunel Garantia 300 l

Vsakovací tunel Garantia

Tento typ vsakovacího tunelu se díky své jednoduché instalaci nejčastěji používá k rodinným domům. Vsakovací tunel Garantia lze poskládat do libovolného počtu řad, přičemž každá řada může mít libovolný počet tunelů. Tělo tunelu je nutné doplnit zakončením vsakovacího tunelu neboli koncovou deskou. Na jednu řadu přijde jeden pár koncových desek. Doporučujeme poskládat řady tunelů na štěrkové lože 100-150 mm. Odstupy řad a obsyp je stanoven na 200 mm pro pochozí zatížení. Maximální hloubka uložení dna tunelů Garantia pod terénem v tomto provedení je 2000 mm (krytí tunelů 1490 mm). Odstup řad 200 mm zvládne i pojezd osobními auty. V tomto případě je dno tunelů max. 1400 mm hluboko, což odpovídá krytí tunelů 890 mm. Pro těžší pojezdové zatížení na povrchu je nutný odstup řad 500 mm. Vždy je potřeba přikrýt tunely geotextilií. Příčně na vyskládané řady tunelů vyložte role geotextilie s přesahy cca 150 mm. Doporučujeme geotextilii přichytit na stěny výkopu, zasypat štěrkem 50 mm nad strop tunelů a následně geotextilii ještě přehodit přes strop tunelu. Další možné varianty uložení naleznete v montážním návodu. Ze stropu tunelů doporučujeme vyvést kanalizační potrubí KG DN 110 (hrdlem na strop tunelu) pro odvětrání. Při instalaci ve více řadách je možné odvětrávací potrubí nad tunely spojit a vyvést pouze jedno potrubí na terén. Je vhodné odvětrávací potrubí zakrýt odvětrávací hlavicí. Pro možnost revize a případného odsání usazených kalů v tunelu je výhodné ze stropu každé řady tunelů vyvést potrubí KG DN 200 (hrdlem na strop tunelu) a zároveň s terénem ukončit čepovou zátkou, nebo originál Graf kontrolním závěrem. Čistý objem 300 l a okamžitá akumulační schopnost je jedna z velkých výhod těchto bloků.

Vsakovací tunel Garantia Twin 600 l

Vsakovací tunel Garantia Twin

Hojně využívaný vsakovací tunel k rodinným domům. Toto “vejcovité” provedení je vhodné do dobře propustných zemin, jelikož zde na objem náleží poloviční plocha vsaku. Tunely lze seskládat do libovolného počtu řad, přičemž každá řada může mít libovolný počet tunelů. K vsakovacím tunelům Twin je potřeba dokoupit zakončení vsakovacího tunelu, neboli koncovou desku (2 páry pro každou řadu TWINů) a geotextilii, která je nutná k obalení tunelů. Garantiu TWIN je možné instalovat do ploch pochozích nebo pojížděných pouze osobními auty. Vždy je třeba dodržet odstupy řad a obsyp 500 mm. Maximální hloubka uložení dna tunelů Garania TWIN pod terénem je 2500 mm, což odpovídá max. krytí 1480 mm. Minimální krytí je v provedení TWIN vždy 500 mm. Doporučený postup instalace je následující. Poskládejte řady tunelů na štěrkové lože 100 - 150 mm. Příčně na vyskládané řady tunelů vyložte role geotextilie s přesahy cca 150 mm. Doporučujeme geotextilii přichytit na stěny výkopu, zasypat štěrkem 50 mm nad strop tunelů a následně geotextilii ještě přehodit přes štěrkový zásyp. Další možné varianty uložení naleznete v montážním návodu. Ze stropu tunelů doporučujeme vyvést kanalizační potrubí KG DN 110 (hrdlem na strop tunelu) pro odvětrání. Při instalaci ve více řadách je možné odvětrávací potrubí nad tunely spojit a vyvést pouze jedno potrubí na terén. Odvětrávací potrubí je vhodné zakrýt odvětrávací hlavicí. Pro možnost revize a případného odsání usazených kalů v tunelu je dobré ze stropu každé řady tunelů vyvést také potrubí KG DN 200 (hrdlem na strop tunelu) a zároveň s terénem ukončit čepovou zátkou, nebo originálním Graf kontrolním závěrem. Vsakovací tunel TWIN disponuje velkou schopností pojmout přívalovou vodu, nabízí vysoký vsakovací výkon.